Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - peter.aero@live.se
27 oktober, 2013

Rödingens dag i Huskvarna

Mycket folk i hamnen och tittar på lekande Röding i och utanför hamnen