Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - peter.aero@live.se
04 juli, 2009

Vätterfejden -09

Några bilder från dagens tävling Vätterfejden. Poängberäkningen kommer att läggas till här inom kort.