Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - peter.aero@live.se
16 mars, 2010

Årsmöte


Så då var årsmötet avklarat för denna gången,
det var ca.15 medlemmar som kom till mötet.
Sedvanliga genomgång av punkterna med val till dom olika poster som följer.
Val.
Som ordförande 2 år Peter Lindholm
Styrelseledamöter 1 år Hans Bergman ,
Ingvar Thorsholen ,
Ingvar Axelsson , Tommy Pettersson
Trollingsektionen 2 år , Hans Bergman , Peter Lindholm , Magnus Gustavsson ,
Patrik Söderlind , Anders Mack.
Valberedning 1 år . Hans Bergmab , Inge Löfqvist , Ingvar Axelsson.
Revisorer 1 år Jan Anders Svensson , Bengt Johansson.
Revisorsupliant 1 år , Jan Olof Fagerqvist.
Rapporter
2 st fisketräffar framöver 6/4 och 4/5
8/5 Regnbågsfiske AVEGÖL.
Vätterfejden Inbjudan kommer under våren från VTK.
Klubbmästerskap i fiske i Sjöbo 31/7 .
Röding Open 11/9
Serietävlingar under sommare och hösten
mer info. om dom kommer framöver.
Lax på över 4 kg tagen på ismete Hästholmen,
VFF årsmöte 11/4 i Motala 4 st deltagare åker upp och
tillvaratar våra intressen.
Nästa halvårsmöte blir 18/10 2010