Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - peter.aero@live.se
20 juni, 2010

Vätterfejden

Lite info. om Vätterfejden lördagen den 3 juli utgångshamn visingsö Fiskareförening
startanmälan 150:-/Båt anmälan från SWFF till mig Peter på sms 0708-366943 eller mail peter.aero@live.se
för att det blir något gott efter tävlingen så vi vet hur många som kommer.
hittills anmälda är.
Team Gesse
Team Tedde
Team Rödingen
Team Sixpack
Team Ombrina
Team Draggen
och jag hoppas det kommer fler anmälningar inom det snaraste.