Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - peter.aero@live.se
03 juli, 2010

Delrapport Vätterfejden

Nu i skrivande stund tror jag att ställningen är 5 till VTK och 10 till SWFF.åter med slutresultat senare