Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - peter.aero@live.se
06 september, 2010

TROLLINGFISKETÄVLING
RÖDING OPEN 11/9 2010
(Reservdag 12/9)

Välkomna till trollingtävlingen där vi gör upp om vem som ska bli årets RÖDINGKUNG.
Utmana 2009 års kung Team Benny & Per
röding vägde 3.24 kg.
Vi tävlar om vem som kan dra den största rödingen.
Tävlingsdatum: 11/9 2010. Tävlingstid: 8.00 - 17.00
Startplats: Rosendala i Huskvarna.
Startavgift: 200 kronor per Team .
Målgång: 17.00 då alla båtar ska ha passerat piren.
Fiske: Fritt Vättern. Tävlingsregler: Enligt för Vättern gällande bestämmelser.
Priser: Priser till dom tyngsta rödingarna. Vandringspris till RÖDINGKUNGEN.
OBS Endast 1 st Röding per båt/Team skall vägas in.
Sammanlagd vikt räknas ej.
Fiskart för invägning: Röding 52 cm
Tävlingsledning:
Hans Bergman 0739-340989 , Anders Mack 0708-939996 ,

Patrik Söderling 0702-033167, Peter Lindholm 0708-366943

Magnus Gustavsson 0702-092057