Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - peter.aero@live.se
13 oktober, 2011

Halvårsmöte SWFF

Måndagen den 24 oktober kl.19.00 på Brahegatan 10 i Jönköping är det halvårsmöte för nya och gamla medlemmar,styrelsen har förmöte kl. 18.15.
Välkommna