Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - peter.aero@live.se
19 mars, 2012

Det var 15 medlemmar som kom på årsmötet på Braegatan i Jönköping,efter sedvanliga mötesförhandlingar åt vi räkmacka och kaffe