Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - peter.aero@live.se
14 september, 2013

Resultat RödingOpen

1,team haddock 2500gr
2,team senil       1850gr
3,team fingal      1830gr
4,team pyllen     1790gr
5,team ombrina 1650gr
6,team ekberg/ason 1600gr
7,team pärlan     1590gr
8,team nelson     1540gr
9,team sixpack    1520gr
10,team karlsson 1490gr
25 startande team 10 vägde in godkänd röding tack till alla som var med på
tävlingen o ett stort tack till kurres fiske och specsavers för priser