Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - peter.aero@live.se
28 juni, 2014

Visingsö Träffen

Anmälan klar 8 Team till start målgång 16.00 i Visingsö hamn