Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - peter.aero@live.se
27 april, 2015

Träff på Länstyrelsen i Jönköping

I dag var det en träff på Länstyrelsen med Vattenvårdsförbundet angående förvaltningen av fisk och fiske i Vättern där vi alla fick ge våra synpunkter om fisket och dess arter i Vättern ,och hur uttagen ska fördelas mellan yrkesfisket och sportfisket beroende av tillgången av arterna som finns i Vättern,ovanligt lite människor som hade anmält sig till en så viktigt möte då det kan bli ändringar i uttaget av dom olika arterna,vi får se på nästa möte vad samförvaltningen kommer med för förslag i frågan
Peter Lindholm
Ordförande