Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - peter.aero@live.se
27 juni, 2015

starten har gått på Visingsö

Det blev 13 Team som kom till start kl.07.45 målgång 16.00