Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - peter.aero@live.se
17 oktober, 2015

SWFF & Trolling Halvårsmöte

 

HALVÅRSMÖTE!

 

SÖDRA  WETTERNS  FISKAREFÖRENING

 

 

 

HÄRMED KALLAS  TILL HALVÅRSMÖTE

MÅNDAGEN DEN 19 OKTOBER 2015.

 

PLATS:  JSS klubbstuga Rosendala Huskvarna

TID:        Kl. 1900

 

 

 

STYRELSEN FÖRMÖTE KL.18.15

 

 

Sedvanliga  mötesförhandlingar.

 

 

 

Sekreteraren

 

Förslag till dagordning vid halvårsmöte 2015-10-19.

 

1.Mötets öppnande

 

2.Val av mötesfunktionärer

a) Ordförande

b) Sekreterare

 

3.Val av justeringsmän tillika rösträknare

 

4.Godkännande av dagordningen och kallelse till mötet

 

5.Fastställande av medlemsavgift för 2016

 

6.Rapporter från tävlingar och tillika prisutdelningar från dessa

 

7.Bordlagda frågor och förslag från styrelsen

       

8.Övriga frågor

 

9. Nästa möte.  Mötets avslutande.