Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - Conny.larsson@ju.se24 mars, 2020

Fiskeligan
Vi tänkte starta upp en fiskeliga där fiske teamen  meddelar sina fångster under tiden 18 April till halvårsmötet i Oktober månad.
vi sammanställer alla teamens fångstresultat under tidsperioden och redovisar sen hur det sett ut under säsongen på halvårsmötet för Södra wetterns fiskareförening & trolling.
skicka ett meddelande till 0735448440 eller maila på conny.larsson@ju.se.
vi kommer att utse årets fiskeliga team med mest antal fiskar fångade (godkända) under tiden 18 April till halvårsmötet i oktober.

förutom att det blir en skoj tävling så blir det spännande att se utslaget månadsvis hur fisket har varit under dessa månader.
                       
                              Välkommen att vara med i Fiskeligan 2020.