Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - peter.aero@live.se
01 november, 2009

Bilder från Rödingens dag i Huskvarna

Team Dorotea visar upp sin båt för allmänheten
och försöker värva medlemmar
Det var många besökare till Rödingens dag när länsstyrelsen och kommunen informerade om Rödingen och miljön i vättern,och även intreserade av medlemmarnas båtar med dess utrustning

Även Rödingleken var av väldigt stort intresse.
Team B-son visade upp sin båt

Team Six-Pack och Team Cometen visade sina skepp
med full utrustning

Sist men inte minst var tillsynsbåten Rödingen
med skeppare Bergström med och informerade + åkte en runda på sjön
med besökare