Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - peter.aero@live.se
13 november, 2009

Fiske i Hästholmen

Lördag och söndag blir det fiske för minst 5 team från SWFF.
live rapporter kommer förhoppingsvis under dagarna 2.
Om inte vädret sätter stopp för oss.