Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - peter.aero@live.se
26 december, 2009

Napp


John i Team Fridlund/Rödingen med 70 cm Lax
Johan i Team Fridlund/Rödingen med 70 cm Lax