Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - peter.aero@live.se
26 december, 2009

Röding tillbaka ca. 5kg team Fridlund/Rödingen


Väldigt fin Röding men lite lätt rödfärgad som fick gå tillbaka