Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - swff.trolling@live.se28 juni, 2013

Fingals Hamn

Nu är vi samlade för kvällens övning det blir pilkastning med grill