Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - peter.aero@live.se
28 juni, 2013

Fingals Hamn

Nu är vi samlade för kvällens övning det blir pilkastning med grill