Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - peter.aero@live.se
02 juni, 2013

Överklagan till HaV ang.nya sportfiskeregler i Östersjön

 
SWFF  rekommenderar alla att skicka in en personlig överklagan till HaV ang. de nya hårda reglerna för trollingfiske i Östersjön från 1 augusti 2013.
Överklagan måste vara inne hos HaV senast nu på fredag den 7:e juni.
Mer info. om detta samt en mall till överklagan finns på Team PM Fishing.