Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - peter.aero@live.se
11 oktober, 2013

Halvårsmöte SWFF

Måndagen den 28/10 kl 19.00 är det halvårsmöte SWFF
På Brahegatan 10 i Jönköping
Styrelsen har förmöte kl 18.15 .
Föreningen bjuder på fika
Välkomna