Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - peter.aero@live.se
28 oktober, 2013

Halvårsmöte SWFF

I dag hade vi halvårsmöte på Brahegatan i Jönköping,vi var 9 st medlemmar som kom hit.
Sedvanliga möteshandlingar gicks i genom,det beslutades att föreningen skall uppmärksamma att den fyller 80 år 2014 och kommer att avsätta 8.000:- till detta för att fira.
Fisketräff kommer att bli 19 november kl.19.00 på Brahegatan,
Årsmötet 2014 blir 17 mars.