Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - peter.aero@live.se
06 september, 2009

Bilder från Röding Open

Vinnare Team Benny & PerFrån vänster Team Benny & Per och Team Haddock(Wilma och Henrik)

Henrik i Team Haddock