Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - peter.aero@live.se
05 september, 2009

Röding

Team Haddock (Wilma)har nu en fin Röding på ca. 3 kg i båten.