Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - peter.aero@live.se
08 september, 2009

SWFF Tävling 2 12/9

Tävling 2. Start kl. 07.00 i Rosendala Husqvarna och målgång kl. 17.00 i Rosendala Husqvarna.

10 p/hg påbörjad + 25 p per fisk. 75 p extra om något Team väger in en Grand Slam, alltså 1 st Röding , 1 st Öring och 1 st Lax samma dag. Max 6 fiskar får vägas in om man är minst två man i båten. Ensamfiskare får väga in max 3 st fiskar.
I övrigt gäller som vanligt Vätterns fiskeregler.Tävlingskommiten har rätt att vägra eller diska Team som uppträder olämpligt att medverka i denna trevliga tävling som vi hoppas skall locka många deltagare. Är man inte medlem i SWFF & Trolling så fixar vi det på plats, eller sätt in 100:- på föreningens konto pg 26 68 12-7 med namn, adress och mobilnr samt Team namn.

Prisutdelning blir på SWFF:s halvårsmöte den 26/10-09.
Fiskarter Min. invägningsmått: Röding 52 cm, Öring 52 cm, Lax 62 cm, Gädda 52 cm och Sik 45 cm

Tävlingsledare: Patrik Söderlind 0702-033167, Peter Lindholm 0708-366943, Hans Bergman 0739-340989, Anders Mack 0708-939996