Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - peter.aero@live.se
05 september, 2009

Röding

Nu har även Team Benny & Pär en fin Röding på ca. 3 kg i båten.