Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - peter.aero@live.se
12 mars, 2011

Abborre

Ingvar fick nu en fin borre på 0.85 kg.