Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - peter.aero@live.se
12 mars, 2011

Peter fick dagens första firre. Vi andra kämpar vidare.