Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - peter.aero@live.se
12 mars, 2011

Gädda

Håkan fick nästa Gädda på 1,3 kg. Peters Gädda vägde 2,2 kg. Gesse har fått en liten Abborre.