Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - peter.aero@live.se
12 mars, 2011

Gädda

Håkan fick nu en Gädda på 1,6 kg.