Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - peter.aero@live.se
12 mars, 2011

Gädda

Ingvar med Gädda på 1,3 kg.