Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - Conny.larsson@ju.se30 mars, 2009

SWFF&Trolling Blogg

Klubben har nu startat en blogg. Här kommer information att läggas ut inför klubbmöten, tävlingar samt all annan nyttig information. Bloggen är nu under uppbyggnad och mer information kommer att läggas till inom kort.