Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - Conny.larsson@ju.se21 februari, 2020

några av oss medlemmar var på högskolan och lyssnade på föreläsning om miljögifter i vättern häromdagen.
här kommer en kort sammanfattning:
Pfas är en högflourerande kemikalie.
Pfas är ett samlingsnamn för ca 5000 kemikalier.
utmärkande för kemikaliegruppen är att de är fettlösliga och vattenlösliga och bryts inte ner i naturen.
Pfas finns i luften,vatten, växter och mat.
Alla människor får i sig en dos kontinuerligt.
Fisk och kräftor i vättern har en hög dos av ämnet i sig.
som exempel togs rödingen upp som exempel där man gjort mätningar, bör ej ätas oftare än var 20:e dag och då räknas
ämneshalten som vi endast skulle äta den fisken alltså tillkommer allt annat som vi får i oss.
Pfas kommer från industrier, deponi,reningsverk,flygplatser som exempel.
Ämnet är cancerframkallande och höjer kolestrolet i oss.
en variant av Pfas heter ultra korta Pfas och den klarar inte våra vattenfilter utan den åker med dricksvattnet.
Görs det inget inom en snar framtid så är fisk och kräftor utdömda pga. för höga halter av gifter.
Det här var en kort sammanfattning hur vår sjö mår, nu hoppas vi på att det går att vända trenden mot att få bort gifter ur sjön så snabbt det någonsin går.
Conny Larsson
                                                 

20 februari, 2020

Våra klubbtröjor har nu kommit och dom blev jättesnygga!
välkomna att hämta ut dom på årsmötet 23 mars i JSS klubbstuga.
har någon långt att åka och inte kan så hör av er.