Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - Conny.larsson@ju.se24 mars, 2015

Årsmötet 23/3

Årsmöte Södra Wetterns Fiskareförening & Trolling

Måndagen 23 mars var det årsmöte som hölls i JSS klubbstuga Rosendala Huskvarna. Det var 17 medlemmar som kom till mötet där sedvanliga punkter och val gick igenom. styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Ordförande för mötet blev Peter Lindholm sekreterare valdes Inge Löfqvist .
omval på kassör Håkan Rubensson ,sekreterare Christer Widahl.
Även styrelsesuppleanter 4 st omvaldes ,Hans Bergman,Ingvar Thorsholen,Ingvar Axelsson,Jimmy Nordling,även revisorerna omvaldes.
Föreningen bestämde att lämna in en skrivelse till Jönköpings kommunen och Gränna kommun om att släppa kräftfisket fritt på deras vatten,
Fisketräffar och tävlingar som föreningen håller eller medverkar i bokades 
Fisketräff att hyra en regnbågssjö 16/5 AW-Göl som ligger i Forserum.
Fisketräff/tävling som hålls på Visingsö 27/6. Klubbmästerskap som utgår från Sjöbo Trånghalla 1/8 reservdag 2/8 .sen sista fisketävlingen som även är öppen för icke medlemmar 12/9 Röding Open.
Föreningen som även är medlem i VFF skall skicka 4 st medlemmar på deras årsmöte 12/4 som hålls i Olshammar. Ingvar Thorsholen informerade om skrivelser som VFF skrivit till Länsstyrelserna runt Vättern får två års sen om att sätta en gräns N.Visingsö för att få fiska kräftor söder om denna gräns och även ett det inte kommit någon utvärdering när dom satte ut förbuds zoner  där allt fiske är förbjudet.tiden sattes till 5 år och den tiden är passerad,blir det inget svar innan 8/4 kommer länsstyrelserna att KO anmälas. Föreningen uppmanade medlemmarna ett anmäla sig till träffen om fisk och fiske runt Vättern som länstyrelsen kommer att ha på tre ställen Hjo 23/4 Jönköping 27/4 Motala 28/4 mera info om detta på länstyrelsen hemsida.efter mötets avslutning bjöd föreningen på kaffe och smörgåstårta som inhandlats från Mackor och Mackaroner i Huskvarna.

 Peter Lindholm
Ordförande SWFF&Trolling
15 mars, 2015

Hasse B fiskar på Vättern i dag

Hasse rapporterade in en fin Öring i dag 2.3 kg ,få se om det kommer någon mera rapport 

09 mars, 2015

Årsmöte för SWFF medlemmar 2015Södra Wetterns Fiskare Förening & Trollingteam har årsmöte måndagen 23/3 kl.19.00 i Rodendala JSS klubbstuga 
Styrelsen har förmöte kl.18.15
Välkomna 


Kallelse till Årsmöte i Södra Wetternsfiskareförening & Trolling

ÅRSMÖTE 2015-03-23. Rosendala JSS klubbstuga Huskvarna Klockan 19.00


FÖRSLAG PÅ DAGORDNING


1.MÖTETS ÖPPNANDE.
2.VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER.
a) ordförande
b) sekreterare

3.GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN OCH KALLELSE TILL MÖTET.

4.VAL AV JUSTERINGSMÄN TILLIKA RÖSTRÄKNARE
5.PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE MÖTE.
6.STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE SAMT EKONOMIRAPPORT.
7.REVISORERNAS BERÄTTELSE.
8.FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN.

9.FASTSTÄLLANDE AV STYRELSEARVODE.

10.VAL AV STYRELSE, VALBEREDNING OCH REVISORER.

11.RAPPORTER.
12.BORDLAGDA FRÅGOR OCH FÖRSLAG FRÅN STYRELSEN.

13       ÖVRIGA FRÅGOR.
14.MÖTETS AVSLUTANDE.


Välkomna önskar

STYRELSEN

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsen har under det gångna året haft 2 st styrelsemöten.
Verksamheten har bedrivets med inriktning på fiske och kamratskap i anslutning till vår sjö Vättern.
Antalet medlemmar 110 st.
Aktiviteter:
Familjedag vid Avegöl; Familjefiske och trevligt med fiske efter Regnbåge dessutom korvgrillning och lotterier.
Tävlingsverksamhet har bedrivits i Vättern med inrikting på trolling/swirvel.
Flera tävlingar har avverkats;
Visingsöträffen  segrareRödingen/Fridlund
KM i Sjöbo ; segrare Team Nordling
Röding Open ; segrare Team Gesse  
Vi har också en blogg för att informera om det fiske som bedrivs.
http://swffochtrolling.blogspot.com/

För styrelsen

Peter Lindholm
Ordförande
___________________________________________________________________________________________________


FISKEDAG I  Av-göl, Forserum   2015

Ta med familjen på en trevlig utflykt!
OBS! Det kan finnas andra fiskare än vi vid gölen ! Visa hänsyn!
Klubben har hyrt fiskevatten i Avegölen utanför Forserum. Regnbågsöringen är en stark fisk så det krävs 0,30 linor(eller grövre) för att få upp dom.
Medlem med familj är välkomna. Varje familjemedlem får ha ett spö  eller flugspö.
Alla beten är tillåtna, även maskräka, doftkulor mm.
Datum:  16/5 2015
KL. 0900-1500.  Gemensam korvgrillning vid 11.30-12.00
KOSTNAD: 50 kr/medlem.  +50:-/ person (Exempel medlem+3pers=200:-) Barn under 12 år gratis

Klubben bjuder på korv med bröd och läsk !

För att kunna beräkna hur mycket fisk som klubben skall beställa för isättning samt  inköp
av korv vill vi att Du anmäler senast den 30 april 2014 på nedanstående talong.

………………………………………………………………………………………………..
Härmed anmäler jag mig till fiskedag i Avegölen

Namn………………………………………………………………………………………….

Antal personer……………………..

Talongen avskiljs och skickas till Peter Lindholm Bastugatan 17 554 65 Jönköping
Mail går också bra:   peter.aero@live.se
Anmälan är bindande.
Peter Lindholm
Ordförande