Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - Conny.larsson@ju.se18 juli, 2013

Klubbmästerskap SWFF i Sjöbo

    
                                      


Nu är det dax att planera för årets höjdpunkt klubbmästerskap i fiske.
som går av stapeln den 3 augusti med reservdag 4 augusti
gamla som nya medlemmar är välkomna.

  
KLUBBMÄSTERSKAP SÖDRA WETTERN FISKAREFÖRENING 2013

PLATS: SJÖBO SMÅBÅTSHAMN


TID: Lördagen  3 augusti.     Reservdag: 4 augusti.

Detta är klubbmästerskap för medlemmar i Södra Wetterns Fiskareförening. Fisket bedrivs
Från  båt och med max 10 beten. Vi tävlar om vandringspriset och största rödingen.

START

Tävlingstiden är 09.00 -15.00  Anmälan 0700-08.30 på plats eller  på telefon. Föranmälan
kan göras till Peter före tävlingsdagen.
Startavgift 250 kr/Team  betalas före start..Mat ingår i startavgiften för 2 personer
därefter 50:-/person i Teamet. Ej medlem + 100:- medlemsavgift.

MÅLGÅNG

Målgång vid piren i Sjöbo 15.00. Vid för sen ankomst får fisken ej vägas in. Fisken vägs In orensad . Högst 2 knop i inloppet och hamnen.

FISKART- INVÄGNINGSMÅTT

Lax  62 cm.  Röding 52 och Öring  52 cm.    , Sik -  O.B.S. Längden mätt med ej hopvikt stjärtfena.  . Fisken vägs in hel och  orensad.
Sex fiskar  därav max 4 Rödingar får vägas in om teamet består av 2 fiskare eller fler.
Tre fiskar får vägas in av ensam fiskare.
Största sammanlagda vikt gäller för vinst i tävlingen.
Observera att endast 2 rödingar per person och dygn får fångas.

ÖVRIGT

Fyra timmars fiske räknas som hel fiskedag om tävlingsledningen måste avbryta tävlingen
på grund av vädret eller annan orsak.
Tävlingsledningen äger rätt att av säkerhetsskäl förvägra deltagande i tävlingen.
Deltagande sker på egen risk och tävlingsledningen ikläder sig inget ansvar för skador på
material eller människor. I övrigt enligt Vätterns fiskestadgar. Brott mot fiskestadgar och
tävlingsbestämmelser medför omedelbar diskvalificering. Eventuella protester skall vara inlämnade till tävlingsledningen före 15.30.

TRAFIKKANALER OCH TÄVLINGSLEDNING

VHF 72 Nödkanal 16

TÄVLINGSLEDNING
Peter Lindholm                   0708-366943  
Hans Bergman                    0739-340989
Håkan Rubensson               0702-194524
Ingvar Axelsson                  0708-990551
Anders Holmberg                0705-334352

                                                                              V Ä L K O M M N A !