Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - Conny.larsson@ju.se02 mars, 2016

Årsmöte SWFF 21/3 -16

Härmed kallas medlemmar i föreningen till årsmöte måndagen den 21/3 kl.19.00 i JSS klubbstuga Rosendala. Styrelsen har förmöte kl.18.15

Välkomna

 
Kallelse till Årsmöte i Södra Wätterns fiskareförening  ÅRSMÖTE 2016-03-21. Rosendala JSS klubbstuga Huskvarna  Klockan 19.00   
FÖRSLAG PÅ DAGORDNING      20160301
1. MÖTETS ÖPPNANDE.   
2. VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER.  a) ordförande  b) sekreterare 
3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN OCH KALLELSE TILL MÖTET. 
4. VAL AV JUSTERINGSMÄN TILLIKA RÖSTRÄKNARE  
5. PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE MÖTE.  
6. STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE SAMT EKONOMIRAPPORT.  
7. REVISORERNAS BERÄTTELSE.  
8. FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN.  
9. FASTSTÄLLANDE AV STYRELSEARVODE.  
10. VAL AV STYRELSE, VALBEREDNING OCH REVISORER. 
11. RAPPORTER.         
12. BORDLAGDA FRÅGOR OCH FÖRSLAG FRÅN STYRELSEN. 
13  ÖVRIGA FRÅGOR.          
14. MÖTETS AVSLUTANDE.  
Välkomna

  
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015 
Styrelsen har under det gångna året haft 2 st styrelsemöten. Verksamheten har bedrivets med inriktning på fiske och kamratskap i anslutning till vår näst sörsta sjö Vättern.  Antalet medlemmar  drygt 100 st. Aktiviteter: Familjedag vid Avegöl; Familjefiske tillsammans med våra familjer och trevligt med fiske efter Regnbåge dessutom korvgrillning. Tävlingsverksamhet har bedrivits i Vättern med inrikting på trolling/swirvel.  Flera tävlingar har avverkats; Visingsöträffen;segrare Team Fridlund/Rödingen KM i Sjöbo ; segrare Team Tranås Trolling  Röding Open ; segrare Team Dorotea  
Vi har också en blogg för att informera om det fiske som bedrivs. http://swffochtrolling.blogspot.com/ 
För styrelsen  
Peter Lindholm Ordförande
 
 


FISKEDAG I  Av-göl,  Forserum   2016 
Ta med familjen på en trevlig utflykt! OBS! Det kan finnas andra fiskare än vi vid gölen ! Visa hänsyn! Regnbågsöringen är en stark fisk så det krävs 0,30 linor (eller grövre)  för att få upp dom.
Medlem med familj är välkomna. Varje familjemedlem får ha ett spö  eller flugspö. 
Alla beten är tillåtna, även mask, räka, doftkulor mm.
Datum:  7 maj 0900-1500.  Gemensam korvgrillning vid 11.30-12.00
KOSTNAD: dagkort löses av var och en på plats 120:- Barn under 12 år gratis tillsammans med betalande målsman ( 3fiskar per kort) 
Klubben bjuder på korv med bröd och läsk ! 
För att kunna beräkna hur mycket av köp av korv vill vi att Du anmäler senast den 25 april 2016  på nedanstående talong. 
……………………………………………………………………………………………….. Härmed anmäler jag mig till fiskedag i Avegölen  
Namn…………………………………………………………………………………………. 
Antal personer…………………….. 
Talongen avskiljs och skickas till Peter Lindholm Bastugatan 17 554 65 Jönköping Mail går också bra:   peter.aero@live.se Anmälan är bindande.
 Peter Lindholm 0708-366943
Ordförande