Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - Conny.larsson@ju.se31 juli, 2012

Röding Open

Nu har det blivit klart med tävlingsledning till Röding Open 2012
Tävling blir den 8/9 med reservdag 9/9 Mera infon. kommer senare.
Glöm ej att på lördag är det KM i SWFF & Trolling

18 juli, 2012

KM Sjöbo 4 augusti

Nu är det dax att planera för årets höjdpunkt klubbmästerskap i fiske.
som går av stapeln den 4 augusti med reservdag 5 augusti
gamla som nya medlemmar är välkomna.

 
KLUBBMÄSTERSKAP SÖDRA WETTERN FISKAREFÖRENING 2012

PLATS: SJÖBO SMÅBÅTSHAMN


TID: Lördagen  4 augusti.     Reservdag: 5 augusti.

Detta är klubbmästerskap för medlemmar i Södra Wetterns Fiskareförening. Fisket bedrivs
Från  båt och med max 10 beten. Vi tävlar om vandringspriset och största rödingen.

START

Tävlingstiden är 0800-1700. Anmälan 0700-0755 på plats eller  på telefon. Föranmälan
kan göras till Peter före tävlingsdagen.
Startavgift 250 kr/Team  betalas före start..Mat ingår i startavgiften för 2 personer
därefter 50:-/person i Teamet. Ej medlem + 100:- medlemsavgift.
Mat och prisutdelning ca. 1745.

MÅLGÅNG

Målgång vid piren i Sjöbo 1700. Vid för sen ankomst får fisken ej vägas in. Fisken vägs
In orensad. Högst 2 knop i inloppet och hamnen.

FISKART- INVÄGNINGSMÅTT

Lax  62 cm.  Röding 52 och Öring  52 cm.    , Sik -  O.B.S. Längden mätt med ej hopvikt
stjärtfena.  . Fisken vägs in hel och  orensad.
Sex fiskar  därav max 4 Rödingar får vägas in om teamet består av 2 fiskare eller fler.
Tre fiskar får vägas in av ensam fiskare.
Största sammanlagda vikt gäller för vinst i tävlingen.
Observera att endast 2 rödingar per person och dygn får fångas.

ÖVRIGT

Fyra timmars fiske räknas som hel fiskedag om tävlingsledningen måste avbryta tävlingen
på grund av vädret eller annan orsak.
Tävlingsledningen äger rätt att av säkerhetsskäl förvägra deltagande i tävlingen.
Deltagande sker på egen risk och tävlingsledningen ikläder sig inget ansvar för skador på
material eller människor. I övrigt enligt Vätterns fiskestadgar. Brott mot fiskestadgar och
tävlingsbestämmelser medför omedelbar diskvalificering. Eventuella protester skall vara inlämnade till tävlingsledningen före 1715.

TRAFIKKANALER OCH TÄVLINGSLEDNING

VHF 72 Nödkanal 16

TÄVLINGSLEDNING
Peter Lindholm                   0708-366943  
Hans Bergman                    0739-340989
Håkan Rubensson               0702-194524
Ingvar Axelsson                  0708-990551
Anders Holmberg                0705-334352
V Ä L K O M M N A !

16 juli, 2012

Bergströms minestävling

Vätterfejden 7/7  blev inställd på grund av att VTK inte kunde få ihop några fisketeam så Fridlund som kom ensam till tävlingen fick lämna VO (minst 4 team från klubben måste deltaga).
I stället blev det en enviduell fisketävling som fick heta Bergströms minestävling.
Bergström som tidigare varit medlem i SWFF och dom anhöriga då skänkt 2000:- till SWFF som vi uppskattar och därmed hedrade på detta vis.


Det var 9 st Team som kom till start och 7 st vägde in fisk, Vinnare blev Team Gesse med 3 st Rödingar vikt 6,16 kg Grattis från oss andra som kom efter.