Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - Conny.larsson@ju.se03 juni, 2009

Vätterfejden 4/7 -09


Södra Wetterns Fiskareförening vs Vätterns Trollingklubb.

SWFF inbjuder och utmanar härmed Vätterns Trollingklubb i trollingfiske lördagen den 4/7 i Huskvarna Rosendala (Eventuelt Sjöbo Hamn).

Varje deltagande båt/team får väga in max 6 godkända fiskar. (Lax, Röding och Öring).
Minst 2 personer i varje båt.
Föreningens sammanlagda godkända fångstvikt fördelas över antalet startande båtar i föreningen och på så sätt får vi fram ett tal som går att jämföra.
Minimimått: Lax 62 cm. Röding och öring 52 cm. Max 10 beten/båt.
Start kl. 08.00. Fisket får pågå till 17.00. Båtarna ska vara inne i hamn kl. 17.30.
Skepparmöte hålls på morgonen kl. 07.30 för att erhålla den senaste informationen.

Startavgift på 150:- per båt.

Anmälan görs till Peter Lindholm på tel: 0708-366943 eller mail på: peter.aero@live.se senast den 30 juni.