Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - Conny.larsson@ju.se13 juli, 2009

Klubbmästerskap SWFF 2009

Hallo alla Glada Laxar!
Nu är det dax att anmäla sig och planera in årets höjdpunkt nämligen KM 2009 i Sjöbo.
I år är det 75 år sen klubben startade så kom och var med och gör något extra av detta.
MVH
Ordförande för Södra Wetterns Fiskareförening
Peter Lindholm

KLUBBMÄSTERSKAP SÖDRA WETTERN FISKAREFÖRENING 2009

PLATS: SJÖBO SMÅBÅTSHAMN

TID: Lördagen 1 augusti. Reservdag: 2 augusti.


Detta är klubbmästerskap för medlemmar i Södra Wetterns Fiskareförening. Icke medlemmar kan lösa medlemskap hos Peter Lindholm på tel: 0708-366943 eller på plats i Sjöbo. Medlemskap kostar 100 kr.
Fisket bedrivs från båt och med max 10 beten. Vi tävlar om vandringspriset och största rödingen.

SWFF 75-årsjubileum
Fredagskvällen blir en överraskning som SWFF står för med början kl 19.30.

START
Tävlingstiden är 08.00-17.00. Anmälan 07.00-07.55 på plats eller på telefon. Föranmälan
kan göras till Peter före tävlingsdagen.
Startavgift 200 kr/Team betalas före start. Mat ingår i startavgiften för 2 personer
därefter 50:-/person i Teamet.
Mat och prisutdelning ca. 17.45.

MÅLGÅNG
Målgång vid piren i Sjöbo kl 17.00. Vid för sen ankomst får fisken ej vägas in. Fisken vägs
in orensad. Högst 2 knop i inloppet och hamnen.

FISKART- INVÄGNINGSMÅTT
Lax 60 cm, Röding 50 och Öring 50 cm. Regnbåge - , Sik - Längden mätt med hopvikt
stjärtfena. Fisken vägs in hel och orensad.
Sex fiskar får vägas in om teamet består av 2 fiskare eller fler.
Tre fiskar får vägas in av ensam fiskare.
Största sammanlagda vikt gäller för vinst i tävlingen.
Observera att endast 2 rödingar per person och dygn får fångas.

ÖVRIGT
Fyra timmars fiske räknas som hel fiskedag om tävlingsledningen måste avbryta tävlingen
på grund av vädret eller annan orsak.
Tävlingsledningen äger rätt att av säkerhetsskäl förvägra deltagande i tävlingen.
Deltagande sker på egen risk och tävlingsledningen ikläder sig inget ansvar för skador på
material eller människor. I övrigt enligt Vätterns fiskestadgar. Brott mot fiskestadgar och
tävlingsbestämmelser medför omedelbar diskvalificering. Eventuella protester skall vara inlämnade till tävlingsledningen före kl. 17.15.

TRAFIKKANALER OCH TÄVLINGSLEDNING
VHF 72 Nödkanal 16
PR AM 16 Nödkanal 12

Peter Lindholm 0708-366943 Tävlingsledare
Anders Mack 0708-939996 invägningschef
Patrik Söderlind 070-2033167 Grillchef

V Ä L K O M M N A !