Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - Conny.larsson@ju.se20 oktober, 2009

Halvårsmöte


Hallo igen!
Vill bara påminna om halvårsmötet måndagen den 26 oktober kl 19.00
Styrelsen har möte kl18.00
Plats : Brahegatan 10 i Jönköping
Välkomna
Styrelsen