Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - Conny.larsson@ju.se13 januari, 2010

KING WINTER

OBS!! NYTT DATUM OBS!!
KING WINTER SALMON 13/2 2010 pga. den bistra vinterkylan så flyttar vi tävlingen
till 13 Februari 2010
Mvh Johan Fridlund
Hämtat från VTK Hemsida http://www.vatterntrolling.se/