Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - Conny.larsson@ju.se12 mars, 2011

Gädda

Ingvar med Gädda på 1,3 kg.