Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - Conny.larsson@ju.se11 juli, 2011

Klubbmästerskap i fiske

KLUBBMÄSTERSKAP SÖDRA WETTERN FISKAREFÖRENING 2011

PLATS: SJÖBO SMÅBÅTSHAMN

TID: Lördagen 6 augusti. Reservdag: 7 augusti.

Detta är klubbmästerskap för medlemmar i Södra Wetterns Fiskareförening. Fisket bedrivs
Från båt och med max 10 beten. Vi tävlar om vandringspriset och största rödingen.

START
Tävlingstiden är 0800-1700. Anmälan 0700-0755 på plats eller på telefon. Föranmälan
kan göras till Peter före tävlingsdagen.
Startavgift 250 kr/Team betalas före start..Mat ingår i startavgiften för 2 personer
därefter 50:-/person i Teamet. Ej medlem + 100:- medlemsavgift.
Mat och prisutdelning ca. 1745.

MÅLGÅNG
Målgång vid piren i Sjöbo 1700. Vid för sen ankomst får fisken ej vägas in. Fisken vägs
In orensad. Högst 2 knop i inloppet och hamnen.

FISKART- INVÄGNINGSMÅTT
Lax 62 cm. Röding 52 och Öring 52 cm. , Sik - O.B.S. Längden mätt med ej hopvikt
stjärtfena. . Fisken vägs in hel och orensad.
Sex fiskar får vägas in om teamet består av 2 fiskare eller fler.
Tre fiskar får vägas in av ensam fiskare.
Största sammanlagda vikt gäller för vinst i tävlingen.
Observera att endast 2 rödingar per person och dygn får fångas.

ÖVRIGT
Fyra timmars fiske räknas som hel fiskedag om tävlingsledningen måste avbryta tävlingen
på grund av vädret eller annan orsak.
Tävlingsledningen äger rätt att av säkerhetsskäl förvägra deltagande i tävlingen.
Deltagande sker på egen risk och tävlingsledningen ikläder sig inget ansvar för skador på
material eller människor. I övrigt enligt Vätterns fiskestadgar. Brott mot fiskestadgar och
tävlingsbestämmelser medför omedelbar diskvalificering. Eventuella protester skall vara inlämnade till tävlingsledningen före 1715.

TRAFIKKANALER OCH TÄVLINGSLEDNING
VHF 72 Nödkanal 16
PR AM 16 Nödkanal 12

TÄVLINGSLEDNING
Peter Lindholm 0708-366943
Anders Mack 0708-939996
Patrik Söderlind 070-2033167
Hans Bergman 0739-340989
Magnus Gustavsson 0702-092057

V Ä L K O M M N A !