Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - Conny.larsson@ju.se



12 mars, 2012

Fisketräff

Påminelse om Fisketräff på Brahegatan 10 i Jönköping tisdagen 13/3 kl 19.00
Välkomna