Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - Conny.larsson@ju.se14 juni, 2015

sorgligt meddelande

Vill i föreningen vill beklaga sorgen efter Solveig Löfqvist som har gått bort i dag efter en tids sjukdom 
Solveig som har varit med i Föreningen i många år ihop med Inge ,både Solveig och Inge har varit verksamma i styrelsen i SWFF i många år och att vi tänker på Inge och Tomas med familj.
Styrelsen
Peter Lindholm