Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - Conny.larsson@ju.se10 september, 2016

Röding Open

Starten gick kl.08.00 för 27 startande Team målgång kl 16.00 i Rosendala Huskvarna