Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - Conny.larsson@ju.se10 augusti, 2017

Resultat från KM 5/8-17

Invägning KM 5/8-17

Team  Nordling.            L 2190g ,R 2420g,L3460g,L4710g,L4540g,L6360g= 23.680g
Team Dorotea               L 3100g, L6040g = 9140g
Team Pullen.                 L2860g,L2280g= 5142g
Team Tufflan                  L3310g = 3310g
Team Linden                 R1700g,R1440g = 3140g
Team Pärlan.                 R1540g,R1330g= 2870g
Team Kyrkö                    L2720g,L2220g,L2600g,L5300g,L3130g = 15970g
Team Fridlund/Rödingen L2990g,L2330g,L2860g,L2830g,R1790g = 12800g
Team Rödingen 2.           L5070g,ö1830g= 6900g

1:a.   Team Nordling                      23.680g
2:a    Team Kyrkö                          15.970g
3:a.    Team Fridlund /Rödingen     12.800g
4:a.    Team Dorotea.                       9.140g
5:a.    Team Rödingen 2.                  6.900g
6:a.    Team Pullen.                           5.142g
7:a.    Team Tufflan                           3.310g
8:a.    Team Linden.                          3.140g
9:a.    Team pärlan.                           2.870g20st Lax. 6st rödingar 1st Öring. = 27st Fiskar. / 2.816g
Tottalt 76.052g

Största Röding 2.420g Team Nordling
Största Lax.      6.360g  Team Nordling 
           Vinnare Km Jimmy och Håkan Nordling även största Lax och största Röding