Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - Conny.larsson@ju.se09 september, 2017

Röding Open

Starten har gått för årets öppna tävling Röding Open där det gäller att få en stor Röding .tävlinge är uppen för alla alltså inget medlemstvång  ,det blev 26 startande Team målgång kl.17.00 i Rosendala

                                                  Anmälan pågår
                                      Förberedelse inför starten
                       Starten har gått med 26 startande Team