Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - Conny.larsson@ju.se09 september, 2019

Årets Röding kung Team Wilde med en röding på 2910 g.Andra platsen Team Dorotea med en röding på 2780 g och tredje platsen till team Ess med en röding på 2660 g.