Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - Conny.larsson@ju.se18 mars, 2020

Ni som önskar gå med i vår face book grupp måste först bli medlemmar i föreningen!
swish mobilnummer 0702 194524 Håkan Rubensson.
Välkommen med i föreningen!